De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

06 mei 2017

Brexit: EU citizens applying to stay permanently in UK will be left in limbo for a decade, warns report - The Independent

Lees hier: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-eu-citizens-apply-stay-uk-permanently-limbo-decade-broken-system-visa-nationals-home-office-a7716116.html

Zo te zien zou het zo maar eens kunnen dat we een verplichte volksverhuizing krijgen.
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: Communicatieadviseur Europees Migratienetwerk Immigratie- en Naturalisatiedienst

 Dat ge-jij en jou in vacatures :(

Vacature­nummer

IND RW/COM/2017/024
Stand­plaatsRijswijk
NiveauBachelor - HBO
Contractduur24 maanden
Dienst­verbandTijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
FunctiegroepAdviseur Bedrijfsvoering
Uren per week20
Maand­salarisMax. € 4605 (bruto)
Plaatsingsdatum
Vacature loopt tot
Het Europees Migratienetwerk verstrekt actuele, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie over migratie en asiel. Jij werkt als communicatieadviseur voor het Nederlandse nationale contactpunt en draagt met jouw werkzaamheden bij aan een op feiten gebaseerd debat.
Je bent communicatieadviseur voor het Europees Migratienetwerk (EMN), onderdeel van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het EMN bedient in grote lijnen drie klantengroepen: beleidsmakers, (wetenschappelijk) onderzoekers en het bredere publiek. Voor het Nederlandse nationale contactpunt ontwikkel en implementeer je een nieuwe, effectieve communicatiestrategie. In jouw functie maak je tevens deel uit van het team Corporate Communicatie van de IND.
Jouw taken
 • Je vertaalt de doelstellingen van het EMN naar communicatiedoelstellingen en adviseert het team over de inzet van communicatie.
 • Je maakt zelfstandig communicatieplannen en bewaakt de uitvoering.
 • Je zet de producten van het EMN in de markt, zowel in- als extern.
 • Je begeleidt het aanbestedingstraject van een nieuwe EMN-website in 2017 en ziet erop toe dat deze aansluit bij de doelstellingen.
 • Je adviseert over hoe onderzoeksresultaten het beste kunnen worden gepresenteerd.
 • Je onderhoudt informeel contact met netwerkpartners om te polsen waar klantwensen liggen.
 • Je onderhoudt contact met de media en relevante personen bij de IND en het ministerie van Veiligheid en Justitie over de verspreiding van EMN-output.
 • Je onderhoudt het nationale netwerk van het EMN en bouwt dit verder uit.
 • Je verzorgt de EMN-nieuwsbrief.
 • Je beheert de socialmedia-accounts van EMN en gebruikt deze om EMN-producten onder de aandacht te brengen.
 • Je organiseert in- en externe evenementen.
 • Je monitort het effect van de communicatiestrategie.

Functie-eisen

Functie-eisen

Sluiten
 • Je hebt een hbo- of wo-diploma bij voorkeur van een studie op het gebied van communicatie (beroepsprofiel communicatie C).
 • Je hebt ervaring als allround communicatieadviseur voor (overheids)organisaties en in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt ervaring met interne communicatie.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van het (internationale) vreemdelingendomein.
 • Je kent de laatste ontwikkelingen in je vakgebied en zoekt en benut proactief kansen om onderzoeksresultaten onder de aandacht te brengen.
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels en bent redactioneel vaardig.
 • Je kunt goed plannen en organiseren, analyseren, netwerken en presenteren en bent creatief en flexibel.
 • Je bent omgevingsbewust en organisatiesensitief en hebt politiek en maatschappelijk inzicht.
 • Je kunt goed projectmatig werken en bent resultaatgericht, stressbestendig en zelfstandig.
 

Meer info: https://www.werkenbijdeoverheid.nl/vacatures/communicatieadviseur-europees-migratienetwerk-IND-2017-0025

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vacature: Ketenanalist Ministerie van Veiligheid en Justitie, DG Vreemdelingzaken, directie Regie Vreemdelingenketen

Vacature­nummer

BD17/DGVZ/170055
Stand­plaatsDen Haag
NiveauGepromoveerd, Master/doctoraal
Contractduur1 functie voor de duur van 1 jaar, 1 functie voor de duur van 2 jaar.
Dienst­verbandDetachering / IF / Uitzendbasis
Functiegroep(Senior) Adviseur
Uren per week36
Maand­salarisMax. € 5219 (bruto)
Plaatsingsdatum
Vacature loopt tot
Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van migratie neemt de vraag naar (cijfermatige) kennis binnen de vreemdelingenketen toe. Jij bent die gedreven en creatieve ketenanalist die met innovatieve analyses de bestuurders in de keten in staat stelt goed geïnformeerde beslissingen te nemen.
Als ketenanalist bij de directie Regie Vreemdelingenketen stap je in een dynamische omgeving, waar jouw politiek-bestuurlijke sensitiviteit en focus op kwaliteit uitstekend tot hun recht komen. Je hebt de functie van senior adviseur en vervult binnen het team Ketenanalyse twee kerntaken. Je zorgt, in ontwikkelcycli van twee weken, voor de oplevering en doorontwikkeling van een ‘asieldashboard’ dat inzicht geeft in de prestaties van de asielketen. Daarnaast draag je bij aan sturing op ketenprestaties en beleidscontrol en aan de beantwoording van vragen van de pers, parlement en derden met behulp van cijfermatige kennis op het gebied van asiel, toezicht, toegang en terugkeer.
In het kader van deze taken inventariseer je wensen van bestuurders in de vreemdelingenketen. Je verzamelt en analyseert cijfermatige kennis over het uitvoeren van het vreemdelingenbeleid in de vreemdelingenketen en verrijkt deze kennis met een inhoudelijke duiding. Waar nodig maak je prognoses op basis van kwalitatieve en kwantitatieve informatie. De vergaarde kennis vertaal je naar heldere teksten en datavisualisaties.


Kijk voor meer informatie hier: https://www.werkenbijdeoverheid.nl/vacatures/ketenanalist-JUSB-2017-0055

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Julien Luscuere: "Raad van State: "Nieuwe afwijzingsgrond in strijd met Gezinsherenigingsrichtlijn".

Op 26 april 2017 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat de nieuwe wettelijke bepaling, die het mogelijk maakt om een vreemdeling vijf jaar te weren als deze eerder gebruik heeft gemaakt van onjuiste of onvolledige gegevens,  in strijd is met de Gezinsherenigingsrichtlijn. In die richtlijn is wel een mogelijkheid opgenomen voor de lidstaat om een vergunning te weigeren of in te trekken bij 'fraude' maar die voorziet niet in het weigeren van toekomstige aanvragen als wél aan alle voorwaarden is voldaan en er geen sprake is van fraude.

Casablanca

In de film Casablanca (1942) probeert Ilsa, gespeeld door Ingrid Bergman, met haar echtgenoot een visum te krijgen om vanuit de Marokkaanse havenstad naar Amerika te vluchten. Ze ontmoet echter een oude geliefde Rick, gespeeld door Humphrey Bogart. Het  confronteert haar dat ze naar beide mannen niet eerlijk is geweest. Maar heeft zij niet vooral zichzelf bedrogen..?

Deze klassieker is dan al 75 jaar oud, maar het thema over liefde, grenzen en bedrog heeft niets aan actualiteit ingeboet. Alleen zijn het spel en de regels nu anders, en ook de belangen. In 2006 wenste de toenmalige Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie, Rita Verdonk, vreemdelingen harder aan te pakken die door fraude of bedrog een verblijfsvergunning hadden gekregen. Niet alleen moest die vergunning worden ingetrokken, maar ook moest de kwaadwillige worden geweerd van een toekomstig verblijfsrecht. Het duurde zeven jaar voor die bepaling in de Vreemdelingenwet werd ingevoerd. Niet omdat het parlement er lang over moest vergaderen, maar omdat deze in andere nieuwe wetgeving, de Wet 'Modern Migratiebeleid', moest worden ingepast.

Onjuiste en achterhouden gegevens

De sanctie op 'fraude' werd uiteindelijk op 1 juni 2013 ingevoerd met art. 16, eerste lid, onder i, Vreemdelingenwet :

 • De aanvraag voor een verblijfsvergunning kan worden afgewezen als: [...] de vreemdeling onjuiste gegevens heeft verstrekt dan wel gegevens heeft achtergehouden terwijl die gegevens tot afwijzing van een eerdere aanvraag tot het verlenen, verlengen of wijzigen van een visum of een verblijfsvergunning hebben geleid of zouden hebben geleid;
De nieuwe bepaling is bijna gekopieerd vanuit artikel 18, eerste lid, onder c,  Vreemdelingenwet, waarbij de verleende vergunning weer kan worden ingetrokken als onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt. Dat lijkt consequent, maar de wetgever vergat dat er juridisch een groot verschil bestaat tussen het repareren van een situatie die niet zo had mogen zijn, of het later straffen van een persoon nadat die fout was ontdekt en hersteld.

Bij het eerste is niet van belang of iemand bewust heeft gefraudeerd,of zelfs maar enige kennis had van de fout. Het gaat er namelijk om dat de overheid op het verkeerde been stond en iets heeft gedaan wat niet de bedoeling was. Bij de nieuwe bepaling wil de overheid later de vreemdeling vijf jaar lang een vergunning weigeren vanwege die eerdere fout. Zelfs als hij of zij geen verwijt kon worden gemaakt, en zelfs als de nieuwe aanvraag wel 100%  in orde is.

Gezinsherenigingsrichtlijn

Die consequentie vindt de Raad van State veel te ver gaan in zijn nieuwste uitspraak. Daarbij verwijst de hoogste bestuursrechter naar artikel 16, tweede lid, onder a, van de Gezinsherenigingsrichtlijn waarin wel staat dat fraude kan leiden tot afwijzing of intrekking, maar niet dat  gezinshereniging in de toekomst weer mag worden geweigerd, zelfs als dan wel aan voorwaarden wordt voldaan.

Met de richtlijn uit 2003 hebben bijna alle Europese lidstaten, behalve Denemarken en het VK, afgesproken dat gezinshereniging tegen dezelfde minimale voorwaarden mogelijk moet zijn. Dat voorkomt dat er teveel verschillen ontstaan in het toelatingsbeleid van de lidstaten. Maar de richtlijn probeert ook gezinshereniging als een belangrijk recht toe te kennen aan mensen van buiten de Europese Unie, die daar al rechtmatig wonen.

Minimumnormen

Heel lang heeft Nederland gedaan  alsof onze regelgeving al helemaal aan die minimumnormen voldoet. Maar de afgelopen twaalf jaar is duidelijk geworden dat dit voor veel onderwerpen helemaal niet het geval is. Zo waren de inkomenseisen veel te streng, wat langzaam door uitspraken van rechters tot versoepeling heeft geleid. Ook de inburgeringsvoorwaarden zijn wat flexibeler geworden. Het bestraffen van vreemdeling voor eerdere fouten is, bij gezinshereniging, nu dus ook van de baan. Het wachten is op een uitspraak in een zaak waar de vergunning is afgewezen vanwege een (klein of oud) strafblad van de vreemdeling. Ook daar is de verwachting dat het snoeiharde beleid niet in stand kan blijven bij gezinshereniging.

Omgekeerde discriminatie

Een andere belangrijke winst van al deze uitspraken is dat de omgekeerde discriminatie van Nederlanders nu definitief een halt lijkt te zijn toegeroepen, en zij over dezelfde rechten beschikken als derdelanders die hun partner of kind naar Nederland willen laten komen. Het lijkt bizar, maar daar waar de Gezinsherenigingsrichtlijn minder streng was dan de Nederlandse regelgeving, bleef de IND Nederlanders uitsluiten van de werkingssfeer. Of te wel: zij hadden geen recht op die mooie Europese minimumnormen. Juridisch klopt dat als een bus. Maar voor de politiek was dit een ongemakkelijke waarheid die men liever toedekte.

Omdat het overgrote gedeelte van de zaken wel Nederlanders betrof, is de richtlijn heel lang als irrelevant buiten de juridische discussie gehouden. De achterstelling van eigen onderdanen kon echter politiek niet langer worden volgehouden toen bleek dat de richtlijn wel degelijk soepeler is dan de Nederlandse regels. De toenmalige staatssecretaris Fred Teeven erkende dat in oktober 2014. Om die reden heeft de Raad van State eind 2014 de knoop zelf doorgehakt en de richtlijn ook op Nederlanders toegepast hoewel die strikt genomen daar niet onder vallen.

En nu?

De uitspraak van de Afdeling is ook een signaal dat eenvoudig politiek wensdenken voor een "harde aanpak" niet zomaar in even eenvoudige regels moet worden omgezet. Zoals de rechter vaststelt moet rekening worden gehouden met Europese regels. Een wachttijd invoeren buiten die minimumnormen om is in elk geval ongeschikt, oordeelt de Raad van State,  wanneer de vreemdeling op basis van gezinshereniging bij zijn partner wil worden toegelaten.


Dit artikel staat origineel op de website van Inigo Advocaten (voorheen Juscuere De Jong Wassenaar Dingenouts Advocaten - ze hebben hun naam gewijzigd nadat er nog meer partners waren toegetreden) https://www.inigo.nl/vijf-jaar-wachttijd-bij-fraude-van-de-baan


Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

"Geen Nederlands paspoort meer, geen Nederlander meer?" persbericht van Raad van State en artikel van Everaert

When the brother of my former neighbour moved to Wales to work there, he discovered he had lost his Dutch nationality after staying there for 10+ years. Why? Because he was born on Man so he was British as well. For him Brexit is horror.

De Nederlandse wet bepaalt dat mensen die langer dan 10 jaar buiten de EU wonen, hun Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen. Van een aantal personen is om deze reden de paspoortaanvraag niet in behandeling genomen door het Ministerie van BuZa.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft nu prejudiciële vragen* gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg.
Lees hier het persbericht van de RvS van 19 april 2017.
De Afdeling wil weten of het automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit in overeenstemming is met Europese verdragsbepalingen over het burgerschap van de Unie. Verlies van het Nederlanderschap betekent tevens verlies van het Unieburgerschap. Omdat het Unieburgerschap, en niet de nationaliteit, de primaire hoedanigheid is van onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie is het de vraag of dit zomaar kan.
Het ligt voor de hand dat niet alleen in het geval van intrekking van nationaliteit maar ook in geval van het van rechtswege verliezen van nationaliteit, getoetst moet worden aan het evenredigheidsbeginsel om willekeur te voorkomen.
Zodra er antwoord komt van het Europese Hof zullen wij hierover berichten. Neem voor meer informatie contact op met Hermie de Voer.

Dit artikel komt van de site van Everaert advocaten en kunt u hier vinden: https://www.everaert.nl/nl/nieuws/50-nieuws-nationaliteit-nl/741-geen-nederlands-paspoort-meer-geen-nederlander-meer


Raad van State stelt vragen aan Europees Hof over verlies van nationaliteit

Woensdag 19 april 2017 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (19 april 2017) zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over bepalingen uit het Verdrag van de Europese Unie. De Afdeling bestuursrechtspraak wil onder meer weten of deze verdragsbepalingen in de weg staan aan een Nederlandse wet die bepaalt dat mensen die langer dan tien jaar buiten de Europese Unie wonen, onder bepaalde omstandigheden van rechtswege hun Nederlandse nationaliteit kunnen kwijtraken.

Geen paspoort, want geen Nederlander meer

De Afdeling bestuursrechtspraak stelt de prejudiciële vragen in vier afzonderlijke zaken. In deze zaken heeft de minister van Buitenlandse Zaken geweigerd om paspoortaanvragen in behandeling te nemen, omdat de aanvragers het Nederlanderschap van rechtswege zouden hebben verloren. Het gaat in drie van de vier gevallen om personen die langer dan tien jaar buiten de Europese Unie hebben gewoond en ook de nationaliteit van een ander land hebben. In het vierde geval gaat het om iemand die als minderjarige de Nederlandse nationaliteit verloor, omdat haar moeder het Nederlanderschap van rechtswege was kwijtgeraakt.

Prejudiciële vragen

De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het Europese Hof weten of de Nederlandse regeling, waarbij iemand onder bepaalde omstandigheden van rechtswege, en dus automatisch de Nederlandse nationaliteit verliest, in overeenstemming is met twee Europese verdragsbepalingen over het burgerschap van de Unie. De Afdeling bestuursrechtspraak vraagt zich af of het Europees recht verplicht tot een individuele toetsing aan het evenredigheidsbeginsel, nu het verlies van de Nederlandse nationaliteit ook betekent dat iemand geen 'burger van de Europese Unie' meer is. Hierdoor kan iemand namelijk ook geen aanspraak meer maken op de rechten die daarmee samenhangen, zoals het vrij verkeer van personen.

Schorsing behandeling

De Afdeling bestuursrechtspraak schorst de behandeling van de zaken in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie in Luxemburg. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling van deze zaken voortzetten en hierin definitief uitspraak doen.

Volledige tekst uitspraak

Lees de uitspraak met zaaknummers 201504577/1, 201507057/1, 201508588/1 en 201601993/1.

https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=1038

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Erik Scheers: "Voorwaarden verblijfsvergunning gezin versoepeld"

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een verblijfsvergunning voor een gezinslid (partner, kinderen) te verkrijgen, zijn versoepeld. Dit heeft te maken met de Europese richtlijn gezinshereniging (2003/86), die regelt in welke gevallen een lidstaat een verblijfsvergunning moet verlenen en mag weigeren. Deze richtlijn heeft al eerder geleid tot aanpassing van de door Nederland gestelde eisen, waaronder versoepeling/verlaging van het inkomensvereiste, het inburgeringsvereiste en de leges (zie ook de door mr. Scheers gepubliceerde artikelen hierover).
Tegenwerping onjuiste informatie
Vorige week heeft de Raad van State als hoogste Nederlandse rechter aan deze lijst van versoepelingen toegevoegd, dat de IND een aanvraag niet mag afwijzen omdat er in een eerdere procedure onjuiste informatie is verstrekt. De IND wees aanvragen ook af indien de betreffende persoon in een eerdere procedure minder dan 5 jaar geleden onjuiste informatie had verstrekt. Dit betekende dat er na een eerdere afwijzing van de verblijfsvergunning vanwege het verstrekken van onjuiste gegevens 5 jaar moest worden gewacht met het indienen van een nieuwe aanvraag. Dit is volgens de Raad van State in strijd met de richtlijn gezinshereniging en niet toegestaan. Alleen als de informatie in de nieuwe procedure onjuist is, mag deze nieuwe aanvraag op die grond worden afgewezen. Overigens zal er ook dan een belangenafweging moeten plaatsvinden.
Duurzaamheid inkomen
Verder heeft de IND recent, ook naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State, de zogenaamde “flextoets” versoepeld. Deze toets betreft het inkomensvereiste bij flexwerkers of werknemers met een arbeidsovereenkomst van korter dan een jaar. Het inkomen van het in Nederland verblijvende gezinslid moet normaal gesproken voor nog minimaal een jaar beschikbaar zijn. Als dit niet zo is, werd eerder getoetst of de inkomsten die gedurende een periode van drie jaar zijn verworven, in die periode voldoende hoog waren en nog beschikbaar zijn. De Raad van State had vorig jaar al geoordeeld dat de periode van drie jaar terugkijken te lang is. Deze periode wordt nu aangepast naar een periode van één jaar. De inkomsten moeten bovendien op het moment van de aanvraag nog ten minste zes maanden beschikbaar zijn. Verder is toegezegd dat soepeler wordt omgegaan met Nederlandse expats, die met hun buitenlandse partner terugkeren naar Nederland en nog geen jaarcontract hebben.

Dit artikel kunt u vinden op de website van mr Scheers: https://scheersadvocatuur.nl/voorwaarden-verblijfsvergunning-gezin-versoepeld/


Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Yomna (16) vluchtte uit Syrië en zit nu op het vwo

Gevlucht Yomna (16) lag anderhalf jaar geleden nog met lymfeklierkanker in een Syrisch ziekenhuis tussen de soldaten. Nu is ze weer beter, spreekt ze vloeiend Nederlands en zit ze in 3-atheneum.(...)


De 16-jarige Yomna zit op haar nieuwe bank in Nieuw-Vennep, waar ze nu twee maanden woont. In de voortuin staan drie fietsen, in de achtertuin een. Yomna – ronde bruine ogen, brede lach – is naast haar vader Hassan een hoofdpersonage in de documentaire In procedure van filmmaker Jiska Rickels, deze woensdag te zien op NPO 2.

Lees hier verder in het NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/02/yomna-16-leerde-in-een-jaar-nederlands-en-zit-nu-op-het-vwo-8534724-a1556869


Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/lInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Parlementair rapport: Refugees Welcome?

The Experience of New Refugees in the UK
A report by the All Party Parliamentary Group on Refugees
Wellicht een bron vMoederdagan inspiratie. Het is hier te vinden: https://www.refugeecouncil.org.uk/assets/0004/0316/APPG_on_Refugees_-_Refugees_Welcome_report.pdf

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

22 april 2017

Uitspraak: art 64 Vw en medische noodsituatie bij kinderen


ECLI:NL:RBDHA:2017:3972 Rechtbank Den Haag, 04-04-2017, AW 14/22828, 14/18489

Datum uitspraak: 04-04-2017
Datum publicatie: 18-04-2017
Rechtsgebieden: Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - enkelvoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vreemdelingenwet 2000. Beoordeling van de vraag of in geval van een kind een medisch-psychiatrische noodsituatie zal ontstaan bij het uitblijven van behandeling. Het Bureau Medische Advisering van de IND (het BMA) hanteert de indicatoren suïcidaliteit, psychose en/of (gedwongen) opname in het verleden om te beoordelen of een medische noodsituatie zal ontstaan. Eiseres voert aan dat die criteria niet zonder meer toepasbaar zijn op kinderen. Zij verwijst naar de brief van Stichting Centrum ’45 van 24 juli 2014 en het artikel in Medisch Contact 2015/10. Dat genoemde indicatoren minder vaak voorkomen dan bij volwassenen, maakt volgens het BMA niet dat die indicatoren niet toepasbaar zijn bij kinderen. Die vaststelling is op zichzelf in lijn met hetgeen in de brief van Stichting Centrum ’45 en het artikel in Medisch Contact wordt gesteld. Uit beide stukken blijkt echter ook dat de schrijvers van oordeel zijn dat die indicatoren ten onrechte de suggestie kunnen wekken dat geen medische noodsituatie zal ontstaan bij het uitblijven van behandeling, doordat die zich bij kinderen weinig voordoen, en dat ook andere factoren moeten worden betrokken bij de vraag of bij het uitblijven van behandeling een medische noodsituatie zal ontstaan bij vreemdelingen in de leeftijd van eiseres. Zij stellen dat onderzoek naar toxische stress van belang is, omdat die bij kinderen leidt tot blijvende veranderingen in de hersenstructuren waar de emotieregulatie plaatsvindt. Met de stelling in het BMA-advies dat schreefgroei in de ontwikkeling van kinderen niet is gelijk te stellen met een medische noodsituatie, is het BMA niet gemotiveerd ingegaan op hetgeen Stichting Centrum ’45 heeft gesteld over de wijze waarop naar haar oordeel de medisch-psychiatrische noodsituatie bij kinderen moet worden beoordeeld. Verweerder heeft daarom zich er onvoldoende van vergewist dat het BMA-advies inzichtelijk en concludent is. Verweerder heeft dat advies daarom niet aan zijn besluit ten grondslag kunnen leggen.
De hele uitspraak staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:3972
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l


When I bought the book I expected a traditional romance novel But it is a book written by a male historian. The book starts as a romance story in which a woman is taken captive by a Turkish corsair. This means that her pending marriage to a Spanish nobleman will be cancelled and even when her family will pay her ransom she will be send to a convent for the rest of her life. She cannot stand that thought. However, they marry and the story turns more into a narrative of life in Ottoman Turkey. Where you have to make sure you do not offend the Sultan by falling in love with your own prisoner. Where the whole court moves every summer to Adrianople. Where the Queen Mum can summon you to court. But where women although veiled have quite some freedom. It seems to be based on a mention of a Spanish woman who was married to a Turkish admiral, in letters of the wife of an English diplomat at the Ottoman court. Interesting book. I reread it a year later and it was even better then because then you know it is no juicy romance but a realistic tale of a woman who had to take matters in her own hands and ended up very happy. In our days of internet and telephones you can hardly imagine that couples would not see each other or even speak to each other for a year due to work.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Uitspraak over Marokko als veilig land (Update)


ECLI:NL:RBDHA:2017:4114 Rechtbank Den Haag, 21-04-2017, AWB 16/13448

Datum uitspraak:21-04-2017
Datum publicatie: 21-04-2017
Rechtsgebieden: Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Marokko- veilig land van herkomst -Betekenis “verhoogde aandacht” als het gaat om personen die te maken krijgen met strafrechtelijke vervolging – beroep gegrond. Op 9 februari 2016 heeft de staatssecretaris een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met als onderwerp “Uitbreiding nationale lijst van veilige landen van herkomst. De rechtbank stelt vast dat in deze brief de navolgende passage is opgenomen: “Marokko kan wel worden aangemerkt als veilig land van herkomst, met uitzondering ten aanzien van LHBT’s. Bij de toepassing hiervan dient verhoogde aandacht te worden besteed aan de mogelijkheid dat dit anders kan liggen in individuele gevallen, met name als het gaat om personen die te maken krijgen met strafrechtelijke vervolging.” In Bijlage 1, waar de beoordelingen zijn vermeld, is ten aanzien van Marokko de navolgende conclusie opgenomen: “Conclusie Op basis van bovengenoemde bronnen kom ik tot de conclusie dat Marokko kan worden aangemerkt als veilig land van herkomst, met uitzondering ten aanzien van LHBT’s. Dit kan in individuele gevallen ook anders liggen ten aanzien van personen die te maken hebben met strafrechtelijke vervolging. Marokko heeft wetten en andere voorschriften die waarborgen bieden en is partij bij verschillende mensenrechtenverdragen, al lijken deze niet altijd te worden nageleefd. Er lijkt geen sprake te zijn van refoulement van eigen burgers naar gebieden in andere landen waar zij worden vervolgd of een reëel risico lopen op onmenselijke behandeling. Het systeem van rechtsmiddelen biedt wettelijke waarborgen tegen schendingen van de rechten en vrijheden, maar deze worden echter niet altijd ten volle nageleefd.” De rechtbank stelt vast dat de bewoordingen in de brief en de bijlage niet identiek zijn. Niet duidelijk is of het (deels) gaat over personen die met vervolging te maken krijgen of te maken hebben. De strekking van de bewoordingen “verhoogde aandacht” is niet nader toegelicht en onduidelijk is wat het opnemen van deze passage betekent voor de bewijslast van partijen. Ook ter zitting is desgevraagd geen duidelijke toelichting verschaft, bijvoorbeeld of hiermee een tussencategorie wordt getracht te duiden. Immers, voor personen die te maken krijgen of hebben met strafvervolging is geen voorbehoud gemaakt, terwijl het expliciet benoemen van deze personen impliceert dat de staatssecretaris Marokko voor deze personen niet zonder meer veilig vindt. Hoe zwaar verweerder zijn eigen bewijslast en motiveringsplicht duidt is volstrekt onduidelijk. Ook is niet duidelijk wat de vreemdeling aannemelijk moet maken met betrekking tot de strafvervolging. Uit de bewoordingen blijkt geenszins dat de strafrechtelijke vervolging al moet zijn aangevangen of zijn aangekondigd. Nu geloofwaardig is geacht dat eiseres op enig moment strafbaar heeft gehandeld had verweerder hierover een gemotiveerd standpunt in moeten nemen. Hier staat de uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:4114  
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: Stichting Vluchtelingen in de Knel zoekt op korte termijn een medewerker voor de functie van: Trainer Toekomstorientatie (m/v) voor 24 - 28 uur per week

Stichting Vluchtelingen in de Knel
Geplaatst op 21-04-2017 Plaats: Eindhoven Regio: Noord-Brabant Dienstverband: Tijdelijk Opleidingsniveau: HBO, WO Uren per week: 24-32 Reageren voor 30-04-2017
 


Stichting Vluchtelingen in de Knel zoekt op korte termijn een medewerker voor de functie van:
Trainer Toekomstorientatie (m/v) voor 24 - 28 uur per week
Stichting Vluchtelingen in de Knel zet zich in voor de basisrechten en belangen van (afgewezen) vluchtelingen die zijn uitgesloten van overheidsvoorzieningen. We bieden onder andere sociaal-juridische begeleiding en we bemiddelen bij medische zorg. Het team van Vluchtelingen in de Knel werkt samen met circa 70 vrijwilligers en een groot aantal instanties en particulieren binnen en buiten Eindhoven. Ter aanvulling van ons team zoeken wij een ervaren trainer voor de training Toekomstorientatie.
Functieomschrijving
Vluchtelingen in de Knel verzorgt in opdracht van de gemeente Eindhoven de Bed, Bad, Brood en Begeleiding (BBBB) voorziening aan uitgeprocedeerde vluchtelingen. Onderdeel hiervan is de training Toekomstorientatie. Als trainer ben je verantwoordelijk voor het geven van de bestaande training, het ontwikkelen van een vervolgtraining en de coordinatie van het team Toekomstorientatie bestaande uit een tweede trainer en drie vrijwilligers.
De training Toekomstorientatie is gericht op het bevorderen van de (veer)kracht en het zelfvertrouwen van de deelnemers. Tijdens de training werken de deelnemers aan een realistisch plan voor hun eigen toekomst en krijgen ze op een creatieve manier inzicht in de kansrijkheid en kansloosheid van verschillende toekomstscenario's. Tevens worden de deelnemers geinformeerd over hun basisrechten als uitgeprocedeerde vluchteling in Nederland.
Wij zoeken een medewerker die:
 • De training aan uitgeprocedeerde vluchtelingen geeft (samen met een tweede trainer)
 • Een vervolg ontwikkelt op de huidige training
 • Clienten in hun ontwikkeling begeleidt
 • Voortgang rapporteert (individueel en groepsgewijs)
 • Het team Toekomstorientatie coordineert
 • Vrijwilligers aanstuurt

Onze ideale kandidaat:
 • Heeft minimaal HBO werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde sociale studie.
 • Heeft ervaring met het geven en ontwikkelen van trainingen
 • Heeft ervaring met het werken met vluchtelingen (bij voorkeur uitgeprocedeerde vluchtelingen)
 • Heeft coachende vaardigheden
 • Is in staat om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken
 • Is een teamspeler die zelfstandig kan werken
 • Heeft een flexibele instelling en is stressbestendigheid
 • Is betrokken bij onze doelgroep en de ideele doelstelling van de stichting
Aanstelling, salariering en informatie
De functie is ingeschaald in schaal 7 of 8 afhankelijk van ervaring en conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De aanstelling is in eerste instantie tot en met december 2017. Afhankelijk van subsidie voortzetting en functioneren kan de aanstelling verlengd worden in 2018.
Informatie over de functie is te verkrijgen bij Maik Dammers. Hij is te bereiken via 040-2569517 of maikdammers@vluchtelingenindeknel.nl. Ook vind je informatie op de website www.vluchtelingenindeknel.nl. Sollicitaties met motivatie graag per e-mail uiterlijk 30-04-2017 aan Maik Dammers sturen: maikdammers@vluchtelingenindeknel.nl
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: Operationeel Manager (beleid, pers, internationaal) Vluchtelingenwerk Nederland

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Operationeel Manager (beleid, pers, internationaal)

VluchtelingenWerk Nederland
Organisatie VluchtelingenWerk Nederland
Datum 21 apr 2017
Vervaldatum 15 may 2017
Aantal uren 36
Plaats Amsterdam
Organisatie
VluchtelingenWerk Nederland is de belangrijkste belangenbehartiger van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Ons werk voor vluchtelingen als groep is gericht op zowel de overheid, de politiek, (landelijke) organisaties als het publiek. Naast ons werk als behartiger van hun collectieve belangen staat VluchtelingenWerk vluchtelingen persoonlijk bij tijdens hun asielprocedure en ondersteunen wij hen in het proces van integratie in Nederland. De afdeling Belangenbehartiging treedt op als landelijke collectieve belangenbehartiger voor asielzoekers en vluchtelingen. Door middel van lobby bij beleidsmakers en politiek, persvoorlichting, internationale samenwerking, communicatie en het werven en binden van donateurs draagt de afdeling bij aan vluchtelingenbescherming in Nederland en daarbuiten. Waar mogelijk trekken wij op in nationale en internationale coalities. VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Circa 13.500 vrijwilligers en enkele honderden betaalde medewerkers in het land en op het Landelijk Bureau in Amsterdam zetten zich hier dagelijks vol overgave voor in.

Taken
De hoofdtaken voor deze specifieke vacature zijn Leiding geven aan de medewerkers van de teams beleid, pers en het Internationale programma; Budget verantwoordelijk voor teams Beleid, pers en het Internationale programma. Bijdrage leveren aan de strategie en het beleid van VluchtelingenWerk bij behartiging van de collectieve belangen van vluchtelingen. Verantwoordelijk voor de coördinatie van de beleidsbeïnvloeding en lobby en de persvoorlichting van het Landelijk Bureau.
Positie:
De operationeel manager BPI geeft leiding aan drie teams van in totaal 15 medewerkers: beleid, pers en het Internationale programma van het Landelijk bureau. De afdeling Belangenbehartiging omvat ook de teams communicatie en fondsenwerving – deze worden door een andere operationeel manager aangestuurd. De operationeel manager BPI is lid van het MT van VluchtelingenWerk Nederland en rapporteert aan de adjunct-directeur.

Functie-eisen en profiel
Wat wij vragen (in afwijking van het bijgaande functieprofiel):
 • Ervaring met het aansturen en inspireren van collega’s en in staat om coachend, richtinggevend en initiërend op te treden
 • Het vermogen om bedrijfsprocessen te structureren, budgetten te bewaken en initiatief te nemen
 • Affiniteit met het bevorderen van mensenrechten
 • Aantoonbare affiniteit en ervaring met en inzicht in ambtelijke en politieke besluitvormingsprocessen
 • Gevoel met het opbouwen en onderhouden van netwerken en in staat om VluchtelingenWerk te vertegenwoordigen in externe contacten of in de media
 • Ervaring met het werken in internationaal verband
 • Een antenne voor maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen
 • Analytisch inzicht en het vermogen tot het leggen van dwarsverbanden
 • Ten minste 10 tot 15 jaar werkervaring
 • Uitmuntende schriftelijke vaardigheden en is in staat ontvanger gericht te communiceren
Ons aanbod
 • Een prettige werkplek in een organisatie die idealisme en professionaliteit combineert
 • VluchtelingenWerk Nederland kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
 • Wij bieden een salaris van maximaal € 5.247,00  bruto per maand (schaal 12), op basis van een 36-urige werkweek.
 • Aanstelling is in eerste instantie voor een periode van één jaar.
Informeren en solliciteren
Stuur dan je sollicitatie vóór 15 mei 2017 naar vacatures-lb@Vluchtelingenwerk.nl t.a.v. Maureen Dijkman, onder vermelding van functie en vacaturenummer. Informatie over de functie kun je verkrijgen bij Pieter Walraven, telefoon 020 346 7371. Een uitgebreide functiebeschrijving is als bijlage bijgevoegd. De vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. VluchtelingenWerk Nederland streeft ernaar om meer vluchtelingen in dienst te nemen. Daarom worden vluchtelingen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Klassieke muziek NLBron: https://goededoelennederland.nl/vacatures/operationeel-manager-beleid-pers-internationaal


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Islamitische Kafalah adoptie en Burgerschapsrichtlijn 2004/38 (Engelse uitspraak)

Asad Ali Khan bespreekt op zijn blog een zaak waar het gaat om een kind dat in Algerije is geadopteerd volgens de Kafalah methode en waarvan de ouders op grond van de richtlijn 2004/38 naar Engeland willen verhuizen. De vraag is of het kind nu een afstammeling is over een "overig familielid".

Het blijkt dat de lidstaten allemaal andere adoptiesystemen hebben en dat ook mogen hebben mits ze zich aan internationale regels houden met betrekking tot het welzijn van de kinderen.

In onderhavig geval wordt besloten dat het kind geen familielid is als bedoeld in de Richtlijn en dat de richtlijn ziet op vrij verkeer en niet het promoten van een zelfstandig recht op familieleven.

Lees vooral het artikel op het Engelstalige blog. Wie weet hoe hier in Nederland mee om wordt gegaan?

Klassieke muziek NL


Case Preview: SM (Algeria) (Appellant) v Entry Clearance Officer, UK Visa Section (Respondent)
Three years ago in AA (Somalia) v ECO (Addis Ababa) [2013] UKSC 81, the Supreme Court considered whether a Somali child in her brother-in-law’s care under the doctrine of Kafalah – a process of legal guardianship and the Islamic equivalent to adoption – was an adopted child under paragraph 352D of the Immigration Rules relating to leave to enter or remain as the child of a refugee. The court held that paragraph 352D did not extend to AA’s case and could not be rewritten in order to do so. Last month Lady Hale and Lords Kerr, Wilson, Reed and Hughes considered the question whether an Algerian child known as “SM” adopted under the Kafalah system is a direct descendant or extended family member of her sponsor within the meaning of regulations 7 and 8 of the Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 which transpose articles 2 and 3 of Directive 2004/38/EC. Mr and Mrs M are French nationals exercising free movement rights in the UK. They have been resident here for many years and Mr M has a permanent right of residence. In 2009 the couple went to Algeria where they were assessed for their suitability for legal guardianship under the Kafalah system. They became SM’s legal guardians pursuant to Kafalah in 2011.


Leees hier verder:  https://asadakhan.wordpress.com/2017/04/15/case-preview-sm-algeria-appellant-v-entry-clearance-officer-uk-visa-section-respondent/

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Burgemeester Ahmed Aboutaleb noemt het onzin dat een dubbel paspoort een rol speelt in de problemen rond de integratie

Ik ben geen PvdA-er maar heb altijd bewondering voor hoe de heer Aboutaleb omgaat met multiculturele vraagstukken. Een bruggenbouwer in plaats van een brulboei.

Vandaag staat hij in de Telegraaf en het AD met een interview over dubbele nationaliteit:

"Burgemeester Ahmed Aboutaleb noemt het onzin dat een dubbel paspoort een rol speelt in de problemen rond de integratie.
„Ik heb zelf een dubbel paspoort”, zegt hij zaterdag in een interview in het AD. „Het gaat om het gedrag dat je koppelt aan je burgerschap in Nederland, de rest is symboliek. Er lopen honderdduizenden Nederlanders rond met een dubbel paspoort, maar daarmee zijn ze niet disloyaal aan bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Nieuw-Zeeland. Loyaliteit aan een land is een keuze en een houding. Het wordt niet bepaald door een document. Kijk naar Kamervoorzitter Khadija Arib, kijk naar mijn persoontje.”

 http://www.telegraaf.nl/binnenland/28036163/__Aboutaleb___Loyaliteit_een_keuze___.htmlHier staat het uitgebreidde interview in het AD: http://www.ad.nl/rotterdam/loyaliteit-aan-nederland-is-een-keuze-kijk-maar-naar-mij~a068037a/Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

10 april 2017

Groep 'nareizigers' groeit fors: asielzoeker haalt gemiddeld drie familieleden naar Nederland

Het aantal asielaanvragen is in 2016 gedaald ten opzichte van 2015 en stabiliseert zich in de eerste maanden van 2017 op zo'n 1.200 per maand. Daarentegen stijgt het aantal 'nareizigers' sterk. In 2016 kregen 31.800 mensen toestemming naar Nederland na te reizen en de verwachting is dat dat aantal in 2017 nog hoog blijft.

Het aantal asielaanvragen daalde van 58.880 in 2015 naar 31.640 in 2016Op een gezamenlijke persconferentie maakten de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) deze cijfers maandag bekend. Op iedere asielzoeker die een status krijgt, zei IND-directeur Rob van Lint, volgen gemiddeld drie familieleden uit het kerngezin als nareiziger. Dat aantal verschilt per herkomstgroep: Somaliërs bijvoorbeeld hebben gemiddeld grotere gezinnen dan Syriërs.

Lees hier verder: http://www.volkskrant.nl/binnenland/elke-asielzoeker-had-in-2016-drie-nareizigers-maar-aantal-asielaanvragen-veel-lager~a4485313/

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator