Outlet
De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

24 oktober 2016

Interview met Rhodia Maas (vertrekkend directeur DTenV) "‘Een kinderpardon vind ik heel onrechtvaardig’

Als hoofd van de Dienst Terugkeer & Vertrek moest Rhodia Maas zorgen dat asielzoekers die afgewezen worden zo snel mogelijk vertrekken. „Is dat hard? Het is een politieke beslissing. Als je het er niet mee eens bent, moet je niet bij mij zijn.”


Rhodia Maas keert na een dienstreis naar Nigeria eind augustus terug in haar woonplaats Den Haag. Om half zeven ’s ochtends draait haar taxi de straat in. Het is het huis naast dat witte, zegt ze tegen de chauffeur. En dan: „O, wacht, het is het rode huis.”
Het huis van Rhodia Maas (54), directeur van de Dienst Terugkeer & Vertrek, is besmeurd met rode verf. „Bloedrood”, zegt ze met licht sarcasme in haar stem. De extreem-linkse actiegroep ‘Sloop de deportatiemachine’ eist de bekladding in een schriftelijke verklaring op. Ze willen Maas erop wijzen dat ze bloed aan haar handen heeft.

Tien jaar gaf Maas leiding aan de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V), sinds die werd opgericht door toenmalig minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD). Haar taak: mensen die niet in Nederland mogen blijven, terugsturen naar hun land van herkomst. Komende week stopt ze ermee. Ze wordt directeur van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens bij Binnenlandse Zaken.

Toen DT&V werd opgericht was het terugsturen van vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven de zwakke plek in het asielbeleid. Uitgeprocedeerde asielzoekers gingen gewoon niet weg. Dat moest anders, vonden politici. Terugkeer naar het land van herkomst moest een normaal onderdeel van het migratiebeleid worden. „Dat was het natuurlijk niet.”

Lees verder in het NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/21/een-kinderpardon-vind-ik-heel-onrechtvaardig-4908508-a1527885


 
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Korting op je studieboeken


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Nieuw boek "Voorbij Fort Europa een nieuwe visie op migratie" door Leo Lucassen, Henk van Houtum

De omschrijving van de uitgever gaat er volgens mij maar gemakshalve van uit dat we nu een onrechtvaardig migratiebeleid hebben.

"Henk van Houtum en Leo Lucassen, twee vooraanstaande migratie-experts, ontvouwen een baanbrekende visie op het Europese migratiebeleid. Er is een Fort Europa ontstaan, met desastreuze gevolgen. De mensensmokkel floreert, er worden dubieuze deals gesloten met autocratische regimes en er vallen duizenden doden. De EU verliest steeds meer grip op haar eigen beleid.
Van Houtum en Lucassen plaatsen de migratie naar Europa in een breder historisch en geografisch perspectief en leggen de tegenstrijdigheden en averechtse effecten van het huidige systeem bloot. In een tienpuntenplan presenteren ze concrete alternatieven voor een duurzaam en rechtvaardig migratiebeleid, voorbij Fort Europa."

 Hier te koop (laadt beetje langzaam):Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Lezing: ‘Vluchtelingenmigratie in historisch perspectief’


Spreker: Mw. prof.dr. M. Schrover
26 november
Locatie: Hampshire Hotel ’s Gravenhof te Zutphen
Aanvang: Aanvang 18.00 ontvangst en borrel ; 19.00 lezing; 20.00 Warm en koud buffet.
Betaling: Kosten € 31,50 exclusief drankjes. Afrekenen aan eind avond bij bediening.
Aanmelden en informatie: Opgave via deze website. Voor meer informatie mwcdejonge@upcmail.nl
http://www.luf.nl/cleveringa

Huishoudweken 2016
Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

21 oktober 2016

Raad van State over onmacht om griffiegeld te betalen


ECLI:NL:RVS:2016:2783

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 13-10-2016
Datum publicatie 19-10-2016
Zaaknummer 201506135/1/V2
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie
Bij besluit van 22 december 2014 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om krachtens artikel 64 van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000) te bepalen dat haar uitzetting achterwege blijft, afgewezen.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Uitspraak

201506135/1/V2.
Datum uitspraak: 13 oktober 2016
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:
[de vreemdeling],
appellante,
tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam, van 3 juli 2015 in zaak nr. 15/2934 in het geding tussen:
de vreemdeling
en
de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Procesverloop
Bij besluit van 22 december 2014 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om krachtens artikel 64 van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000) te bepalen dat haar uitzetting achterwege blijft, afgewezen.
Bij besluit van 11 februari 2015 heeft de staatssecretaris het daartegen door de vreemdeling gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Dit besluit is aangehecht.
Bij uitspraak van 3 juli 2015 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling, vertegenwoordigd door mr. J.M. Niemer, advocaat te Amsterdam, hoger beroep ingesteld. Het hogerberoepschrift is aangehecht.
Vervolgens is het onderzoek gesloten.
Overwegingen
1. In grief 1 voert de vreemdeling aan dat de rechtbank het beroep op betalingsonmacht ten onrechte niet heeft gehonoreerd, omdat het verschuldigde bedrag al automatisch via de rekening-courantverhouding met haar gemachtigde was voldaan. De rechtbank heeft dan ook ten onrechte nagelaten te bepalen dat de griffier het door haar gemachtigde voorgeschoten bedrag terugbetaalt.
1.1. Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling (onder meer uitspraak van 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3650) is de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (grote kamer) van 13 februari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:282, voor haar leidend bij de beoordeling van beroepen op betalingsonmacht. Uit deze rechtspraak volgt verder dat een rechtzoekende in zaken waarop de Vw 2000 van toepassing is en waarin geen verzet mogelijk is, een beroep op betalingsonmacht kan doen totdat op het (hoger) beroep uitspraak is gedaan.
1.2. Zoals is overwogen in de uitspraak van de grote kamer heeft de wetgever met de heffing van griffierecht in bestuursrechtelijke zaken onder meer beoogd, dat rechtzoekenden aan de hand van de daaraan verbonden kosten een zorgvuldige afweging maken of het zin heeft een zaak aan de bestuursrechter voor te leggen (Kamerstukken II 1984/85, 18 835, nr. 3, blz. 6). Daarbij is de wetgever ervan uitgegaan dat heffing van griffierecht niet tot gevolg mag hebben dat aan bepaalde groepen rechtzoekenden in feite de toegang tot de bestuursrechter wordt ontnomen (Kamerstukken II 1991/92, 22 495, nr. 3, blz. 125). Ook bij het vaststellen van de hoogte van het bedrag aan griffierecht, is de wetgever uitgegaan van gevallen waarin de betrokken rechtzoekenden over de financiële middelen beschikken om het verschuldigde griffierecht te betalen, en dus in staat zijn de daaruit voortvloeiende last af te wegen tegen het nut van het voeren van een gerechtelijke procedure.
1.3. De enkele omstandigheid dat de griffier van de rechtbank het griffierecht automatisch ten laste van de rekening-courant van de gemachtigde van een rechtzoekende heeft gebracht, dan wel de gemachtigde het griffierecht voor een rechtzoekende heeft voorgeschoten ter voorkoming van niet-ontvankelijkverklaring, is niet voldoende om het beroep op betalingsonmacht niet te honoreren. Daarvoor is vereist dat aan de hand van de in de uitspraak van de grote kamer genoemde criteria wordt beoordeeld of een rechtzoekende, gelet op zijn inkomens- en vermogenspositie, een geslaagd beroep op betalingsonmacht toekomt.
1.4. Ook bij de rechtbank was niet in geschil dat het de vreemdeling door het ontbreken van een geldige verblijfsstatus niet was toegestaan in Nederland te werken en dat zij om die reden evenmin recht had op een socialezekerheidsuitkering. Daarmee behoort zij tot de categorie rechtzoekenden waarvoor volgens de uitspraak van de grote kamer het inkomen niet van belang is, maar slechts of zij over vermogen beschikt. Tenzij de vreemdeling uit eigen beweging een verklaring had overgelegd waaruit blijkt dat zij niet over vermogen beschikt, diende de griffier van de rechtbank haar in de gelegenheid te stellen om binnen een door hem te stellen termijn een dergelijke verklaring over te leggen. Zoals volgt uit hetgeen onder 1.3. is overwogen, heeft de griffier dat in dit geval achterwege gelaten.
1.5. Desgevraagd heeft de vreemdeling door overlegging van het door de griffier van de Afdeling toegezonden formulier verklaard in Nederland en/of in het buitenland niet over vermogen te beschikken. Gezien het beperkte tijdsverloop tussen het instellen van beroep bij de rechtbank en het instellen van hoger beroep bij de Afdeling moet het ervoor worden gehouden dat dit ten tijde van belang ook gold voor de rechtbank. Dit betekent dat de rechtbank het beroep op betalingsonmacht ten onrechte niet heeft ingewilligd en in het verlengde hiervan ten onrechte heeft nagelaten te bepalen, dat de griffier het ten laste van de rekening-courant gebrachte bedrag aan de gemachtigde van de vreemdeling terugbetaalt.
2. Hetgeen als grief 2 is aangevoerd en aan artikel 85, eerste en tweede lid, van de Vw 2000 voldoet, kan niet tot vernietiging van de aangevallen uitspraak leiden. Omdat het aangevoerde geen vragen opwerpt die in het belang van de rechtseenheid, de rechtsontwikkeling of de rechtsbescherming in algemene zin beantwoording behoeven, wordt, gelet op artikel 91, tweede lid, van deze wet, met dat oordeel volstaan.
3. Het hoger beroep is kennelijk gegrond. De aangevallen uitspraak moet worden vernietigd voor zover de rechtbank heeft nagelaten om te bepalen dat de griffier van de rechtbank het betaalde griffierecht aan de gemachtigde van de vreemdeling terugbetaalt. Doende wat de rechtbank zou behoren te doen, wordt de griffier van de rechtbank gelast dit alsnog te doen.
4. De staatssecretaris dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld. Omdat de griffier van de Afdeling de vreemdeling heeft bericht vooralsnog af te zien van het heffen van griffierecht, bestaat geen grond te bepalen dat de staatssecretaris aan de vreemdeling het voor de behandeling van het hoger beroep verschuldigde griffierecht vergoedt.
Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. verklaart het hoger beroep gegrond;
II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam, van 3 juli 2015 in zaak nr. 15/2934, voor zover de rechtbank heeft nagelaten om te bepalen dat de griffier van de rechtbank het betaalde griffierecht terugbetaalt;
III. gelast dat de griffier van de rechtbank aan de gemachtigde van de vreemdeling het betaalde griffierecht ten bedrage van € 167,00 (zegge: honderdzevenenzestig euro) voor de behandeling van het beroep terugbetaalt;
IV. bevestigt de aangevallen uitspraak voor het overige;
V. veroordeelt de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tot vergoeding van bij de vreemdeling in verband met de behandeling van het hoger beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 496,00 (zegge: vierhonderdzesennegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.
Aldus vastgesteld door mr. H.G. Lubberdink, voorzitter, en mr. G. van der Wiel en mr. J.J. van Eck, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.M. Bosma, griffier.
w.g. Lubberdink w.g. Bosma
voorzitter griffier
Uitgesproken in het openbaar op 13 oktober 2016
 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:2783


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Online cursus: The European Court of Human Rights: functioning, procedure for applying to the Court and its case-law

Start date: 2nd November 2016
End date: 2nd December 2016
Limited places: 30
Price: From 90 Euros
The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its judicial body the European Court of Human Rights both constitute fundamental tools in cases of human rights violations. This protection is achieved through a judicial process at supranational level, but also, thanks to the case-law it generates, this can later be applied at national level. However, the biggest challenge this system of human rights protection presents is the lack of general awareness of the Convention, the procedural tools to access it and the conditions for applying before the ECtHR.
The usefulness, effectiveness and potential of the ECtHR as a protection mechanism is therefore extensive but, are we sufficiently aware of the possibilities it offers? In which cases can we use the ECtHR as a mechanism for protection? What is the procedure for lodging a complete and valid application with this international court?
This is a course offered by the IDHC with the collaboration of the Open Society Foundations aimed at people interested in learning and/or using the European system for the protection of human rights. We will analyse the rights recognised at the European level through the European Convention on Human Rights, and the case-law of the ECtHR. In addition, we will also study the conditions to present valid applications before the ECtHR.
Course offered in English

Prices

General price: 150€
Reduced price: for students that have enrolled to the course "Introduction to international protection of human rights" (1st or 2nd edition): 90€

Subject

Unit 1: Framework of the European system of human rights: The Convention and the European Court of Human Rights
2 – 13 November | Núria Saura
In this first Unit the general framework of the European system of human rights from a normative and institutional angle will be analysed. The origins and aspects of the Council of Europe will also be covered. This European organisation is a key cornerstone of the European system of human rights. After which, we will delve in the origins and development of this European structure, from a normative angle: the European Convention on Human Rights; from a procedural angle: the European Court of Human Rights; and from a historical and contemporary angle.
 • Human rights regionalism in Europe: the Council of Europe
 • The European Convention on Human Rights: general aspects
 • The European Court of Human Rights: origins and development

Unit 2: Proceedings before the European Court of Human Rights: the life of an application
14 – 24 November | Guillem Cano
The second Unit will focus on individual applications lodged before the European Court of Human Rights. Firstly, the scope of the jurisdiction of the Court as regards individual applications. Subsequently, we will review the different admissibility criteria of said applications, and finally, the procedure before the ECtHR and the effects of its judgments.
 • The Court’s jurisdiction: individual application
 • Admissibility Criteria of individual applications
 • Proceedings and judgments
 • Nature, effects and execution of judgments of the European Court of Human Rights

Unit 3: Practical exercise – Lodging an application with the ECtHR
25 November – 2 December | Núria Saura and Guillem Cano
The practical exercise will consist in drafting an individual application based on a hypothetical case lodged before the ECtHR.

Address to

 • Legal practitioners: members of judicial bodies, public prosecutors and lawyers
 • Human rights defenders; workers and other members of human rights organisations and other civil societies’ organisations
 • Law students
 • Jurists

Instructors

NÚRIA SAURA, is a lecturer of Constitutional Law at the Autonomous University of Barcelona. Her areas of research include multilevel protection of human rights, ECHR, International Humanitarian Law and United Nations. She is a researcher of the  Consolidated Research Group on European Constitutional Law and Fundamental Rights and she has several publications in the field of human rights. She worked also as consultant on fundamental rights in European projects for the European Commission and the European Parliament.
GUILLEM CANO, lawyer at the Research Division and the Department of the Juriscounsult of the European Court of Human Rights, where he conducts reports on the Court’s case-law, comparative and international law for cases before the ECtHR. He also drafts judgments and decisions in cases lodged with the ECtHR against Spain and other States. He has been an International Public Law and International Relations professor at the Universitat Pompeu Fabra in Barcelona. In addition, he has published numerous articles on human rights and the case-law of the European Court of Human Rights. He is member of the directive board of the IDHC.

You might also be interested in Introduction to international protection of human rights (2nd Edition), from November 2nd to December 2nd 2016. If you enroll in both courses, you will get a 20% discount of the total cost of the two courses


 Meer info hier: http://aulaidhc.org/en/courses/the-european-court-of-human-rights-functioning-procedure-for-applying-to-the-court-and-its-case-law.php
 

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

G.J. v. Spain and Access to Justice for Victims of Human Trafficking


The G.J. v. Spain Decision (App. no. 59172/12) shows many of the problems victims of human trafficking encounter to access justice. It is, sadly, one of those cases where formalities swallow justice, since the outcome could have been totally different had the Court considered that the circumstances of the case required examination, in spite of, or precisely because of the failure to comply with the “written authority” requirement of submission (Rule 36.1 and 47(5)(1)(c) of the Rules of Court).

The challenges posed to the Court were interesting from the perspective of analysing the gender aspects of human trafficking and specially for determining whether the procedures for the identification of victims of trafficking that subordinate their protection to cooperation in criminal procedures against traffickers are compatible with the positive obligations arising from article 4 ECHR. The inadmissibility of the application leaves these questions unanswered. My comments will briefly engage with two sets of issues, the missed opportunity with regards to trafficking, and its connection to the substantive inadmissibility decision of the Court.

Lees hier verder: https://strasbourgobservers.com/2016/09/01/g-j-v-spain-and-access-to-justice-for-victims-of-human-trafficking/


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Raad van State: Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand


ECLI:NL:RVS:2016:2786 Raad van State, 20-10-2016, 201606811/2/V2

Datum uitspraak: 20-10-2016
Datum publicatie: 20-10-2016
Rechtsgebieden: Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken: Voorlopige voorziening
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie kan asielaanvragen van Marokkaanse vreemdelingen onder verwijzing naar de zogenoemde 'lijst van veilige landen' voorlopig blijven behandelen. De rechtbank in Groningen had in augustus van dit jaar de aanwijzing van Marokko als veilig land van herkomst onverbindend verklaard. De staatssecretaris had naar het oordeel van de rechtbank niet goed onderzocht en uitgelegd waarom Marokko een veilig land van herkomst is. De staatssecretaris verzocht de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak daarop de uitspraak van de rechtbank te schorsen. Hij meent dat hij door de uitspraak geen asielaanvragen meer kan afdoen onder verwijzing naar de plaatsing van Marokko op de lijst van veilige landen. De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft het verzoek om schorsing ingewilligd. Door deze uitspraak hoeft de staatssecretaris in dit geval geen nieuw asielbesluit te nemen, totdat de Afdeling bestuursrechtspraak definitief heeft beslist op zijn hoger beroep. Ook kan hij asielaanvragen van Marokkaanse vreemdelingen onder verwijzing naar de lijst van veilige landen van herkomst voorlopig blijven behandelen. Aanleiding De rechtbank in Groningen had in augustus van dit jaar de aanwijzing van Marokko als veilig land van herkomst onverbindend verklaard. De staatssecretaris had naar het oordeel van de rechtbank niet goed onderzocht en uitgelegd waarom Marokko een veilig land van herkomst is. De staatssecretaris verzocht de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak daarop de uitspraak van de rechtbank te schorsen. Hij meent dat hij door de uitspraak geen asielaanvragen meer kan afdoen onder verwijzing naar de plaatsing van Marokko op de lijst van veilige landen. Uitspraak van de rechtbank geschorst De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft het verzoek om schorsing ingewilligd. Door deze uitspraak hoeft de staatssecretaris in dit geval geen nieuw asielbesluit te nemen, totdat de Afdeling bestuursrechtspraak definitief heeft beslist op zijn hoger beroep. Ook kan hij asielaanvragen van Marokkaanse vreemdelingen onder verwijzing naar de lijst van veilige landen van herkomst voorlopig blijven behandelen. Aanwijzing als veilig land van herkomst De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft in november 2015 een lijst opgesteld van veilige landen van herkomst en Marokko daarop geplaatst. Hierdoor kan hij de asielaanvragen van Marokkanen snel afhandelen. Op 14 september jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan over de plaatsing van Albanië op de lijst van veilige landen van herkomst. In die uitspraak is uitgelegd onder welke voorwaarden een land als veilig land van herkomst kan worden aangemerkt. minder

 Lees hier de volledige uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:2786

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

14 oktober 2016

het plan van de ChristenUnie voor statushouders

Ook moet er geld naar statushouders zodat zij beter integreren in de Nederlandse samenleving. De ChristenUnie wil voor hen een verplicht tweejarig fulltime leer-werktraject met taal, burgerschapsvorming en (vrijwilligers)werk. In die tijd krijgen zij geen uitkering of toeslagen, maar onderdak, zorg en onderwijs en zo nodig leefgeld.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/26813491/__CU_investeert_in_student__.htmlInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Gemeenten willen geld zien van het COA

GRONINGEN - Verscheidene gemeenten in het noorden van het land willen geld zien van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Ze hebben kosten gemaakt om de komst van asielzoekerscentra voor te bereiden maar de centra komen toch niet omdat de instroom van asielzoekers sterk is afgenomen. Zeker vier Drentse en vier Groningse gemeenten willen compensatie zien, blijkt uit een rondgang door het Dagblad van het Noorden

Lees hier verder: http://www.telegraaf.nl/binnenland/26813173/__Gemeenten_willen_geld_van_COA__.html
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

07 oktober 2016

Weekendleesvoer: Boek "The Saffron gate" - jaren 30 Marrakech Marokko. Een speurtocht naar een verdwenen verloofde

Meestal vinden cliënten het helemaal leuk wanneer je wat weet over hun land van herkomst of dat van hun voorouders. De laatste tijd heb ik een berg boeken over Marokko verslonden (niet allemaal even goed of realistisch). In mijn geval omdat ik er zelf ben geweest en gek ben op geschiedenis maar het heeft me ook veel leuke gesprekken opgeleverd. Dit boek is een aanrader. Lekker ontspannen leesvoer maar een enorme puzzel waarbij de stukjes steeds verschuiven. In het begin lijkt het een Boeketreeks-achtig schrijfsel maar even doorbijten tot ze in Marokko is.

Lees hier mijn recensie en mocht het wat lijken wilt u dan de links gebruiken om het boek aan te schaffen? Bij Amazon spaar ik dan punten waarmee ik weer aan een volgend boek kan beginnen. En voor ongeveer 2,50 voor de Kindle versie vanuit Amerika hoeft u niet bang te zijn voor een kat in de zak. Bol verkoopt het ook en ook die link staat in het artikel.

http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/2016/10/a-puzzle-in-1930ties-morocco-review-of.html Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Oeigoeren eindelijk erkend als vluchtelingOeigoeren die in Nederland asiel hebben aangevraagd, kunnen vanaf nu rekenen op betere bescherming. Dat blijkt uit de brief van staatssecretaris Dijkhoff aan de Tweede Kamer. Dit is een grote doorbraak. Sinds enkele jaren zet VluchtelingenWerk Nederland zich samen met Amnesty International in voor het lot van de Oeigoerse vluchtelingen.

Groot succes

“Dit is een groot succes na een jarenlange inspanning”, zegt Jasper Kuipers, adjunct-directeur van VluchtelingenWerk Nederland. “Veel Oeigoeren moeten vluchten voor hun leven, omdat zij zijn opgekomen voor hun politieke vrijheden. Nederland lijkt hen nu te gaan beschermen. Deze mensen worden bij terugkeer geconfronteerd met marteling en er zijn gevallen bekend dat Oeigoeren verdwijnen in werkkampen waar zij gevangen worden gezet. Wij zijn enorm blij met de erkenning voor hun situatie door de staatssecretaris”, zegt Kuipers.

Landverraders

Oeigoeren staan onder verscherpte aandacht van de Chinese overheid en zij die asiel hebben aangevraagd, worden beschouwd als politieke vijand. Bij terugkeer in China lopen de Oeigoeren een reëel risico om behandeld te worden als politiek gevangene en bestaat de kans dat zij worden gemarteld. Zij worden gezien als landverraders. In juli 2015 leidde de uitzetting van 109 Oeigoeren door Thailand nog tot wereldwijde verontwaardiging. Zij werden meteen gevangen gezet door China. De uitzetting werd veroordeeld door de EU, de VS, UNHCR, Amnesty International en Human Rights Watch. De Chinese veiligheidsdienst houdt Oeigoeren in het buitenland in de gaten en weet wie van hen asiel heeft aangevraagd. Dit risico kan volgens de staatssecretaris leiden “tot verlening van een vluchtelingenstatus”.

Aandacht

VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International vroegen in 2013 al aandacht voor de situatie van Oeigoerse vluchtelingen in Nederland. Toen zag Nederland geen reden het beschermingsbeleid voor Oeigoeren aan te passen. De hoogste bestuursrechter erkende vorig jaar de noodzaak tot bescherming van Oeigoeren die een asielverzoek hebben gedaan. Daarna stelde de staatssecretaris een besluit- en vertrekmoratorium in. Nu heeft de staatssecretaris ook het beleid aangepast.

Oeigoeren in Nederland

In Nederland verblijven naar schatting ongeveer 1500 Oeigoeren. De Oeigoeren wonen in de provincie Xinjiang gelegen in het noord-westen van China. Zij zijn overwegend moslim. De Chinese autoriteiten bieden de Oeigoeren weinig ruimte; hun cultuur wordt niet erkend en de vrijheid van religie is gering. De strijd van de Oeigoeren voor meer vrijheid en de eigen cultuur wordt door China niet getolereerd. Als een Oeigoer spreekt over Oost-Turkestan in plaats van Xinjiang, een Oeigoerse vlag uitsteekt of klaagt over het Chinese taalbeleid, kan diegene als 'separatist' worden opgepakt en lange tijd vast komen te zitten.

 Lees hier verder: http://www.vluchtelingenwerk.nl/actueel/persbericht/oeigoeren-eindelijk-erkend-als-vluchteling

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

MOOI: Mevrouw Maibaum: "'Ik ging bij Amin op bezoek tijdens Open azc dag'". Hoe senioren en asielzoekers elkaar vonden in Groningen

Op de Open azc dag in het Groningse Musselkanaal was extra bijzonder bezoek: de bewoners van verzorgingstehuis de Beukenhof. Een aantal vluchtelingen doet regelmatig vrijwilligerswerk in het nabij gelegen verzorgingstehuis, maar dit keer kwamen de senioren bij hén op bezoek. Zo ontmoetten onder andere de vrienden mevrouw Maibaum en de Afghaanse Amin elkaar.

Scootmobieltocht

Vissen, fietsen, schaken, koffie drinken: er is inmiddels geen activiteit die Amin níet heeft gedaan met de bewoners van de Beukenhof. 'Amin komt sowieso twee keer in de week langs', vertelt mevrouw Maibaum, die samen met Amin en een aantal andere bewoners elke week meegaat met de fiets- en scootmobieltocht. 'Wij vertrouwen Amin, zelfs bewoners die nooit meer fietsten en bijna niet meer buitenkwamen, gaan mee met de tocht als Amin er is.'

'Ik wilde zo graag werken'

De bewoners worden er blij van, maar Amin zelf ook: 'Ik wilde zo graag werken en was enorm blij toen ik op gesprek mocht komen bij het verzorgingstehuis. Ik ben jong en fit, maar had niets te doen. Nu heb ik weer een ritme: vroeg naar bed en vroeg weer op. Ook voelt het goed om nuttig bezig te zijn, want als ik aan het werk ben, heb ik geen tijd om te piekeren over de toekomst.'

Madeliefjes en mais

Nog een voordeel is dat Amin extra veel Nederlands kan oefenen, en daar helpen mevrouw Maibaum en de bewoners hem graag bij. Mevrouw Maibaum: 'Als we fietsen wil Amin alles weten over de omgeving, wat bloeit en groeit er allemaal? Wij leren hem de Nederlandse namen van wat we onderweg tegenkomen: mais, madeliefjes. We lachen wat af samen. Laatst reden we over een weggetje met eikeltjes. “Dit is een boomvrucht, maar betekent óók iets anders”, zei ik toen. Ja, we proberen het wel netjes te houden.'

Hier gevonden: http://www.vluchtelingenwerk.nl/persoonlijke-verhalen/sympathisant/mevrouw-maibaum


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vacature: Projectleider/directeur Beyond Borders

 - Voorburg
Omschrijving
De Stichting Beyond Borders behartigt belangen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Door middel van trainingen van onze medewerkers en vrijwilligers proberen we de jongeren op weg te helpen om hun leven op te bouwen. Beyond Borders zoekt op de kortst mogelijke termijn een nieuwe projectleider/directeur. Dit betreft de periode t/m eind 2016 met een waarschijnlijk vervolg t/m eind 2017.

Taken:
+ Activiteiten Beyond Borders (trainingen, toekomstfestival, jongerentijdschrift) coördineren
+ Contacten met financiers en betrokken organisaties onderhouden
+ Team van medewerkers en vrijwilligers aansturen
+ Rapportages over activiteiten maken
+ Afstemmen en meedenken met het bestuur over Beyond Borders in 2016 en 2017


Bedrijfsomschrijving De Stichting Beyond Borders behartigt belangen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Door middel van trainingen van onze medewerkers en vrijwilligers proberen we de jongeren op weg te helpen om hun leven op te bouwen.

Profiel kandidaat+ Je bent betrokken bij en hebt kennis van de vluchtelingenproblematiek
+ Je kunt organiseren en op prettige wijze een team aansturen
+ Je hebt voldoende communicatieve vaardigheden, o.a. schrijfvaardigheden
+ Je hebt bij voorkeur ervaring als projectleider
+ Je bent per direct inzetbaar
 Meer info: http://www.vacaturevijver.nl/projectleiderdirecteur-beyond-borders&campaign=trovit?utm_source=Trovit&utm_medium=CPC&utm_campaign=premiumInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vacature: AMV medewerker regio Overloon


Functieomschrijving

In de functie van Medewerker AMV opvang ben je dagelijks bezig met het realiseren van een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Hierin bied je begeleiding en structuur aan en bevorder je de persoonlijke ontwikkeling van de minderjarige asielzoeker vanuit een realistisch toekomstperspectief. De volgende werkzaamheden behoren tot je takenpakket:
 • Je draagt zorg voor de dagelijkse opvang en een veilige, leefbare en beheersbare woonomgeving.
 • Je signaleert, handelt preventief en intervenieert bij problemen, spanningen en conflicten.
 • Je begeleidt alleenstaande minderjarige vreemdelingen volgens de methodiek en stelt begeleidingsplannen op en motiveert, stimuleert en activeert hen tot persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en activiteiten gericht op hun toekomst.
 • Je organiseert en geeft uitvoering aan groepsactiviteiten.
 • Je beheert en reikt medicijnen uit volgens protocol.
 • Je onderhoudt externe contacten gericht op afstemming en samenwerking met onder meer ketenpartners, voogdij instelling, onderwijsinstellingen en omwonenden.
 • Je draagt zorg voor de dagelijkse opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen en zorgt voor een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat.
 • Je voert individuele gesprekken met alleenstaande minderjarige vreemdelingen gericht op de toekomst (waaronder mogelijke terugkeer), informeert, controleert en verwijst door.
 • Je verstrekt informatie en geeft (groeps)voorlichting aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen
 • Je onderhoudt interne en externe contacten gericht op samenwerking en deelt relevante informatie.
 • Je registreert signalen, gesprekken en gegevens met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in de administratieve systemen.

Functie-eisen

 • Diploma van één van de volgende HBO sociaal-agogische opleidingen:
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Culturele Maatschappelijke Vorming, Pedagogiek, Social Work of Toegepaste Psychologie, deze eventueel aangevuld met specifieke trainingen in het opvangen van minderjarige asielzoekers.
 • Registratie als Jeugdzorgwerker in het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).
 • Kennis van het juridisch kader alleenstaande minderjarige asielzoekers
 • Een professional met agogische vaardigheden en methodische gespreksvoering.
 • Gemakkelijk in gesprek kunnen gaan met mensen van verschillend niveau en achtergrond.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Kundig in het omgaan met emoties, bijvoorbeeld in slechtnieuws gesprekken.
 • Bereidheid om onregelmatig te werken in een 24-uurs rooster.
 • Affiniteit met de doelgroep, houden van aanpakken en een flexibele instelling.
 • Bewustzijn van de omgeving waarin je opereert en kunnen samenwerken met andere partijen zoals gemeenten en partners in de vreemdelingenketen.
 • Samenwerkingscommunicatieve vaardigheden met in- en externe partijen.
 • In bezit van geldig BHV- en Agressie certificaat of bereidheid deze voorafgaand aan dienstverband te volgen.

Bedrijfsprofiel

Het COA is de organisatie in Nederland voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. Het COA is een unieke organisatie met een bijzondere doelgroep. De opvang en begeleiding van de ‘bewoners' staan bij iedere functie centraal. De aard van het werk vraagt om een betrokken en flexibele houding die uitgaat van aanpakken en doen wat nodig is om de huisvesting en begeleiding goed te regelen. De inbreng van medewerkers op hun vakgebied maakt het verschil voor de toekomst van iedere asielzoeker in Nederland.

Aanbod

 • Een uitdagende functie met marktconform salaris.
 • Een goede werksfeer waarbij respect, vertrouwen en collegialiteit centraal staan.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten.
 • Afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde bij indiensttreding.
 Hier kjunt u solliciteren: http://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/14032589/amv-medewerker-regio-overloon?utm_campaign=prem&utm_medium=CPC&utm_source=Trovit


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vacature: NT2 Docent locatie Harderwijk


Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar NT2 docenten die individuele- en groepstrainingen gaan geven aan asielzoekers. Het betreft de locatie Harderwijk (36 uur). In de functie van NT2 docent werk jij in de opvang van asielzoekers op locatie. De volgende werkzaamheden behoren tot je takenpakket:
 • Lesgeven, Nederlandse Taal;
 • Je signaleert spanningen, spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag en intervenieert;
 • Je coördineert, organiseert en geeft uitvoering aan de uit te voeren programma's;
 • Je organiseert en voert informatiebijeenkomsten en trainingen uit in het kader van terugkeer, oriëntatie en kennis van de Nederlandse samenleving;
 • Je voert individuele gesprekken met asielzoekers en draagt zorg voor een goed dossiervorming;
 • Je voert sanctionerings- en stimuleringsbeleid uit;
 • Je werkt actief samen met collega's op het centrum en professionals van andere organisaties
die met vreemdelingen werken voor afstemming en uitwisseling van informatie. Na je online sollicitatie ontvang je een automatisch gegeneerde mail waarin staat dat je binnen 48 uur een reactie ontvangt. Gezien de omvang en de startdatum van de werving is het niet mogelijk om aan deze terugkoppelingstermijn te voldoen.

Functie-eisen

 • Wij zoeken gecertificeerde NT2 docenten, die ervaring hebben met het geven van Nederlandse taallles (NT2-certificering is een harde eis);
 • Affiniteit met de doelgroep, houden van aanpakken en een flexibele instelling;
 • Een professional met agogische vaardigheden en methodische gespreksvoering;
 • Uitstekende schriftelijke vaardigheden, o.a. registreren en rapporteren (digitaal);
 • Uitstekende mondelinge vaardigheden;
 • Ervaring met multiculturele communicatie en het werken met groepen;
 • Ervaring met digitaal werken ten behoeve van actuele dossiers;
 • In staat zijn om spanningen te signaleren en lastige gesprekken te voeren over ongewenst
gedrag;
 • Samenwerkings communicatieve vaardigheden met in- en externe partijen.

Bedrijfsprofiel

Het COA is de organisatie in Nederland voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. Door de huidige hoge instroom van mensen die op dit moment in ons land asiel aanvragen, wordt het aantal opvanglocaties tijdelijk uitgebreid. Het COA is een unieke organisatie met een bijzondere doelgroep. De opvang en begeleiding van de ‘bewoners' staan bij iedere functie centraal. De aard van het werk vraagt om een betrokken en flexibele houding die uitgaat van aanpakken en doen wat nodig is om de huisvesting en begeleiding goed te regelen. De inbreng van medewerkers op hun vakgebied maakt het verschil voor de toekomst van iedere asielzoeker in Nederland.

Aanbod

 • Een uitdagende functie voor 32 uur per week met marktconform salaris;
 • Een goede werksfeer waarbij respect, vertrouwen en collegialiteit centraal staan;


 http://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/13964885/nt2-docent-locatie-harderwijk?utm_campaign=categorie-3&utm_medium=CPC&utm_source=Trovit


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator